Vehicle History Reports

Submit a ticket My Tickets
ברוכים הבאים
התחברות  הרשמה

האם אוכל לשנות את מספר ה- VIN שלי?


על פי החוקים הממלכתיים הפדרליים, אין זה חוקי לשנות, לשנות או לשנות את מספר ה- VIN שלך. חשוב גם לבדוק אם יש שכפול VIN לאחר החלפת חלקים ואביזרים ברכבכם. 


כאמור בסעיפי קוד הרכב בקליפורניה 10802, 10803 ו- 10750: VIN Tampering - מכירות בלתי חוקיות, החזקה או שינויים במספרי זיהוי רכב (VIN) הם פשע פדרלי ועונשו על ידי בית המשפט. עבירה זו יכולה להביא לך שלוש שנות מאסר, בנוסף לעונש של עד 25,000 דולר.

האם תשובה זו הועילה? כן לא

Send feedback
מצטערים שלא יכולנו לעזור. עזרו לנו לשפר מאמר זה בעזרת המשוב שלכם.