Vehicle History Reports

Submit a ticket My Tickets
ברוכים הבאים
התחברות  הרשמה

מהו VIN?

VIN (מספר זיהוי רכב) הוא מספר ייחודי המוקצה לכל רכב. VIN כולל בדרך כלל 17 אותיות ומספרים. ה- VIN יישאר עם הרכב במשך כל חייו.


האם תשובה זו הועילה? כן לא

Send feedback
מצטערים שלא יכולנו לעזור. עזרו לנו לשפר מאמר זה בעזרת המשוב שלכם.