Vehicle History Reports

Submit a ticket My Tickets
ברוכים הבאים
התחברות  הרשמה

האם מספרי VIN ושלדה זהים?


כן, מספר ה- VIN או מספר הרכב של הרכב שלך נקרא לפעמים מספר שלדה. מספר שלדה ומספר ה- VIN הם שני שמות שונים לאותו הדבר.

האם תשובה זו הועילה? כן לא

Send feedback
מצטערים שלא הצלחנו לעזור. עזור לנו לשפר מאמר זה באמצעות המשוב שלך.