Vehicle History Reports

Submit a ticket My Tickets
ברוכים הבאים
התחברות  הרשמה

מדוע לקבל דוח היסטורי רכב?

 

להלן השוואה זו לצד זו בין היתרונות והחסרונות שיש לדו"ח היסטורי רכב:

 

יתרונות

חסרונותמעלים

1. דוחות היסטוריית הרכב את ערך השוק של הרכב שלך.

1. ללא דוח היסטורי רכב, שווי השוק של הרכב שלך יורד.

2. דוחות היסטוריית הרכב עוזרים בארגון ואימות של כל המסמכים הקשורים לרכב שלך.

2. ללא דוח היסטוריית רכב, המסמכים הקשורים לרכב שלך נמצאים בחשד לזיוף או חסרים.

3. דוחות היסטוריית רכב יכולים לחסוך ממך שכפול VIN על ידי אימותו מאגרי מידע פדרליים וממלכתיים.

3. ללא דוח היסטורי רכב, ה- VIN הייחודי בן 17 הספרות עשוי להיות משוכפל או מנוצל לרעה ללא ידיעתך.

4. דוחות היסטוריית הרכב חשובים כדי לברר את השווי האמיתי של מכוניתך, על ידי בדיקת הרכב שלך ליותר מ -60 גורמים מאמתים.

4. ללא דוחות היסטוריית רכב, לא ניתן לחשב את שווי הרכב האמיתי שלך. זה יכול לגרום לאובדן ערך השוק בשוק המכוניות המשומשות.

5. דוחות היסטוריית הרכב מגנים עליך מפני רשומות שעבוד נסתרות והלוואות.

5. ללא דוח היסטורי רכב, אתה עלול להתעלם מתשלומי ההלוואה והשעבוד הקיימים ברכבך. זה יכול לגרום לאלפי דולרים של הפסד ואף חזרה. 

6. דוחות היסטוריית הרכב בדקו את רכבכם לגבי היסטוריית מכירות קודמת, מכירות פומביות ומדריכי בעלים מקוריים.

6. ללא דוח היסטוריית רכב, אינך מצליח להביא היסטורית מכירות קודמת, רשומות מכירה במכירה פומבית וספרי מדריך הבעלים המקוריים.

7. נתונים מוכיחים כי כלי רכב עם רשומות היסטוריות של כלי רכב נמכרים במחיר המבוקש המקורי שלהם 9 מתוך 10 פעמים.

7. נתונים מוכיחים כי רכבים ללא תיעוד היסטורי רכבים נתונים לחשד ולכן נמכרים מתחת למחיר המבוקש שלהם 9 מתוך 10 פעמים.

8. דוחות היסטוריית רכב בדקו את רכבכם ל"היסטוריה נקייה "והעברת מדינות.

8. ללא דוח היסטוריית רכב, אינך יכול לזהות "היסטוריה נקייה" או העברת מדינות, העלולה להסתיר הרבה רשומות נזק ברכבך.

9. דוחות היסטוריית רכב יכולים לזהות נזקי מזג אוויר, מותגי כותרות וזכירות פתוחות לרכב שלך.

9. ללא היסטוריה של רכב, אתה עלול לסבול מאובדן של מותגי תואר לא ידועים, זיכרונות פתוחים ונזקי מזג אוויר.


האם תשובה זו הועילה? כן לא

Send feedback
מצטערים שלא יכולנו לעזור. עזרו לנו לשפר מאמר זה בעזרת המשוב שלכם.