Vehicle History Reports

Submit a ticket My Tickets
ברוכים הבאים
התחברות  הרשמה

האם יש צורך בדוח היסטורי רכב מפורט?


זה לא חובה, אבל זה תמיד שימושי ומועיל. דוחות היסטוריית הרכב לא רק מבטיחים אבטחה עבור הקונה אלא גם שומרים על המוכר בטווח הארוך ונמנעים מסכסוכים משפטיים ואי הבנות, כולל פערים בחוזה.


קונה מעדיף כמעט תמיד לבצע עסקה עם בעלי רכבים מאומתים ומתועדים; ומוכר יציע מוצר איכותי בזכות הדוח.

האם תשובה זו הועילה? כן לא

Send feedback
מצטערים שלא יכולנו לעזור. עזרו לנו לשפר מאמר זה בעזרת המשוב שלכם.