Vehicle History Reports

Submit a ticket My Tickets
ברוכים הבאים
התחברות  הרשמה

כיצד להשיג דוח היסטורי רכבים חינם?


ניתן לקבל דוח היסטורי רכבים חינם. עם זאת, המידע ממחולל דוחות היסטוריית רכבים בחינם תמיד אינו שלם, מוגבל ולא תמיד מדויק או אמיתי. הסיבה לכך היא הכניסה לגישה למאגרי המידע הפדרליים הממלכתיים כמו NADA, NHMTIS, DMV, MOT, KBB ו- Edmunds דורשת כסף והרבה עבודה.


לאחר קבלת מסדי נתונים אלה, הם נבדקים ומאורגנים ליצירת דוחות היסטוריים של רכבים תקפים, מאומתים ואמינים.


דוח רכב בחינם במקרה הטוב עשוי לכסות רק 1 או 2 גורמים מכל היסטוריית הרכב שלך.


בעוד שעל פי הסטנדרטים של שווקי מכירת מכוניות משומשות, 60 גורמים כל דוח היסטורי הרכב המקיף הוא דרישה חובה שלא נאמרה להניב את ההחזר המרבי על מכירות הרכב המשומש שלך. תבנית הדוגמה שלנו של דוח היסטוריית רכב מסדרת את הנתונים שלך באופן שהסיכוי הרכב המשומש שלך יימכר ההצעה הגבוהה ביותר.

האם תשובה זו הועילה? כן לא

Send feedback
מצטערים שלא יכולנו לעזור. עזרו לנו לשפר מאמר זה בעזרת המשוב שלכם.