Vehicle History Reports

Submit a ticket My Tickets
ברוכים הבאים
התחברות  הרשמה

האם זה בטוח לשתף את דוח היסטוריית הרכב שלי?


כן! מכיוון שדוח היסטוריית הרכב אינו מכיל מידע אישי כלשהו, הוא יכול לשתף ולמעשה לשתף אותו על ידי מוכרים בכמויות גדולות, בצורה של כתובות אתרים בחשבונות המדיה החברתית שלהם או באתרים מסווגים כמו eBay, קרייגסליסט, פייסבוק מרקטפלייס ומסווגות אחרות.

האם תשובה זו הועילה? כן לא

Send feedback
מצטערים שלא יכולנו לעזור. עזרו לנו לשפר מאמר זה בעזרת המשוב שלכם.