Vehicle History Reports

Ar saugu naudotis transporto priemonės istorijos ataskaita?

Taip! Kadangi transporto priemonės istorijos ataskaitoje nėra jokios asmeninės informacijos, pardavėjai gali ja dalytis ir faktiškai ja dalytis URL formatu savo socialinės žiniasklaidos paskyrose ar klasifikuotose svetainėse, tokiose kaip „eBay“, „Craigslist“, „Facebook Marketplace“ ir kituose skelbimuose.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.