Vehicle History Reports

Submit a ticket My Tickets
ברוכים הבאים
התחברות  הרשמה

כיצד אוכל לקבל דוח על רכב קלאסי?


מספרי VIN קלאסיים או עתיקים מכילים פחות מ -17 תווים. רכבים אלה יוצרו לפני 1981. אנו הספקים היחידים של דוחות היסטוריית רכבים שיש להם גישה לרשומות היסטוריות מסוג VIN עתיקות או קלאסיות.

בצע את השלבים הבאים כדי להשיג דוח על רכב קלאסי: 

  1. היכנס לחשבונך וגשל"אזור החברים "

  2. הזן את מספר ה- VIN בכרטיסייה" חיפוש VIN "

  3. הדוח שלך יפיק יכול לארוך עד 90 שניות.

  4. כעת תנותב לכרטיסייה "הדוחות שלי" כדי להציג את הדוח.

אם יש לך בעיות בגישה לדוח הרכב, אנא צרו קשר עם צוות תמיכת הלקוחות.

האם תשובה זו הועילה? כן לא

Send feedback
מצטערים שלא יכולנו לעזור. עזרו לנו לשפר מאמר זה בעזרת המשוב שלכם.