Vehicle History Reports

Submit a ticket My Tickets
ברוכים הבאים
התחברות  הרשמה

מה מספר VIN יגיד לך?


מספר VIN או מספר זיהוי רכב הואבן 17 ספרות מספר סדרות ייחודי. מספר זה הוא חובה לכל רכב ורכב והוא מוקצה על ידי יצרן הרכב.


- VIN של הרכב שלך אומר לך את המידע הבא:


  1. מיקום המדינה בו יוצר הרכב שלך והוא שוכן כרגע.

  2. זהות יצרן הרכב, הדגם המפרט המפורט שלך ..

  3. המספר הסידורי, סוג המרכב, מספר השלדה, דגם, תיבת ההילוכים, מגוון המנועים ומפרט אחר של הרכב שלך.

  4. קוד האבטחה של יצרן הרכב שלך.

  5. מקום הימצאו של אחד המפעלים הרבים של יצרן הרכב שלך, בו מיוצר הרכב שלך.

  6. המספר הסידורי של הרכב או סדרת פס הייצור.

האם תשובה זו הועילה? כן לא

Send feedback
מצטערים שלא יכולנו לעזור. עזרו לנו לשפר מאמר זה בעזרת המשוב שלכם.