Vehicle History Reports

Submit a ticket My Tickets
ברוכים הבאים
התחברות  הרשמה

היכן אוכל למצוא את שטר המכירה שלי?


שטר המכירה הוא מסמך חשוב שמומלץ מאוד על ידי הצוות שלנו בעת ביצוע עסקה. מדינות מסוימות בארה"ב דורשות זאת גם על פי החוק. תוכלו להוריד עותק של שטר המכירה בחינם לחלוטין מאזור החברים.

על מנת להוריד את שטר המכירה עליך:

  1. להיכנס לחשבונך כדי לגשת ל"אזור החברים ". 

  2. לחץ על הכרטיסייה "החשבון שלי".

  3. לחץ על כפתור "הורד" כדי להוריד עותק של שטר המכירה

. על המסמך להיות חתום ומתוארך על ידי שני הצדדים מקבלים עותק לרישומים.

האם תשובה זו הועילה? כן לא

Send feedback
מצטערים שלא יכולנו לעזור. עזרו לנו לשפר מאמר זה בעזרת המשוב שלכם.