Vehicle History Reports

Submit a ticket My Tickets
ברוכים הבאים
התחברות  הרשמה

איפה היסטוריית ההזמנות שלי?


אתה יכול לאתר את היסטוריית ההזמנות שלך מאזור החברים בחשבונך. 

השלבים שעליך לבצע כדי למצוא את היסטוריית ההזמנות שלך:

  1. היכנס לחשבונך כדי לגשת ל"אזור החברים ".

  2. לחץ על הכרטיסייה "החשבון שלי".

  3. צפו בהיסטוריית ההזמנות המופיעה בדף.

היסטוריית ההזמנות מראה לך את תאריך הרכישה ואם הזיכויים פעילים או שפג תוקפם. אתה יכול לרכוש זיכויים נוספים מאזור החברים כדי להשלים את חשבונך.

האם תשובה זו הועילה? כן לא

Send feedback
מצטערים שלא יכולנו לעזור. עזרו לנו לשפר מאמר זה בעזרת המשוב שלכם.